Wyniki leczenia atrezji przełyku w Szwecji

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w kwietniu 2016 r. opublikowano artykuł Outcome and management in infants with esophageal atresia – A single centre observational study autorstwa F. Donoso i wsp., w którym podsumowano wyniki leczenia dzieci z atrezją przełyku w szpitalu uniwersyteckim w Uppsali, w Szwecji.

W okresie od 1994 do 2013 r. operowano 129 dzieci, średni czas ich obserwacji wynosił 5,3 lat (od 0,1 do 21 lat). Ogólne przeżycie wynosiło 94,6%. Nieszczelność zespolenia stwierdzono w 7,0% przypadków, nawracającą przetokę tchawiczo-przełykową w 4,6%. Zwężenie w miejscu zespolenia wystąpiło u 53,5%, przy czym u 36,2% miało to miejsce w pierwszym roku życia. W wypadku atrezji długoodcinkowej opóźnienie zespolenia miało miejsce w 69,2% przypadków, gastrostomię wykonano u 23,1% pacjentów. (K.K.)
Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468%2816%2930003-3/abstract

GdL 6_2016