Różne rodzaje zespolenia w atrezji przełyku

Na łamach „Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva” ukazało się w marcu 2016 r. doniesienie zatytułowane End-to-end versus end-to-side anastomosis in the tratement of esophageal atresia or tracheo-esophageal fistula. Autorzy, S. Askapour i wsp. porównali dwa rodzaje zespolenia – koniec do końca i koniec do boku. Analizowano szczelność zespolenia, tworzenie się zwężenia w miejscu zespolenia oraz częstość refluksu żołądkowo-przełykowego.

Czas trwania zabiegu, gdy zespolenie wykonywano metodą koniec do końca wynosił średnio 127 minut, gdy metodą koniec do boku – wynosił średnio 130 minut. Zwężenie w miejscu zespolenia obserwowano w 5,9% przy zespoleniu koniec do końca i w 21,1% przy zespoleniu koniec do boku. Refluks żołądkowo-przełykowy był u 15,8% leczonych metodą koniec do końca i w 8,8% przy metodzie drugiej. Nieszczelność zespolenia była częstsza (13,2%) w metodzie pierwszej niż w drugiej (2,9%). Dzieci leczone pierwszą metodą przebywały na oddziale intensywnej terapii średnio 11 dni, a dzieci leczone drugą metodą – średnio 13 dni.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że najbardziej istotną różnicą był krótszy czas pobytu na oddziale intensywnej terapii dzieci leczonych pierwszą metodą. (K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27120740

GdL 6_2016