Nowa metoda leczenia chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, ang. mantle cell lymphoma) jest nowotworem wywodzącym się z dojrzałych obwodowych limfocytów B. Częściej chorują mężczyźni w wieku powyżej 65 lat. W momencie rozpoznania choroba jest zwykle w III-IV stadium zaawansowania. Obecnie nie istnieje standardowe leczenie chłoniaka z komórek płaszcza.

Na łamach NEJM ukazało się doniesienie zatytułowane Lenalidomid plus rituximab as initial treatment for mantle cell lymphoma autorstwa dr Jia Ruan i wsp. omawiające II fazę badania klinicznego Lenalidomide Plus Rituxan for Untreated Mantle Cell Lymphoma, rozpoczętego w 2011 roku (https://clinicaltrials.gov/show/NCT01472562).

W badaniu uczestniczyło 38 pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka z komórek płaszcza, średnia wieku 65 lat. W pierwszej linii leczenia stosowano lenalidomid, który jest lekiem immunomodulującym oraz rituksimab, przeciwciało anty-CD20. Lenalidomid podawano w cyklu rozpoczynającym kurację przez 21-28 dni, w dawce 20 mg przez 12 cykli. Rituksimab podawano raz w tygodniu przez pierwsze 4 tygodnie i potem w każdym następnym cyklu raz aż do uzyskania progresji. Na leczenie zareagowało 92% pacjentów, przy czym pełną odpowiedź uzyskano w 64%. Okres 2 lat wolnych od progresji choroby uzyskano u 85% pacjentów, a przeżycie 2-letnie u 97%.

Najczęstsze objawy uboczne w czasie leczenia to neutropenia (u 50%), wysypka (u 29%), trombocytopenia (u 13%), niedokrwistość (w 11%), łatwe męczenie się (w 8%).

U wszystkich pacjentów po leczeniu stwierdzono poprawę jakości życia. (K.K.)

Źródło: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1505237
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415000420

GdL 2_2016