Teoria mozaikowa. Rozdział 22. Specjalista European Society of Hypertension

Poprzedni rozdział

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2595-teoria-mozaikowa-rozdzial-21-hipertensjolog-w-cancun

Rozdział 22. Specjalista European Society of Hypertension

European Society of Hypertension wprowadziło tytuł specjalisty ESH, uznałam, że mój dorobek naukowy w hipertensjologii upoważnia mnie do aplikowania o ten tytuł. Złożyłam dokumenty i zostałam specjalistą. Zdałam także krajowy egzamin z hipertensjologii w 2006 roku, w pierwszej sesji dla tej specjalizacji. Zaproszenie do zdawania egzaminy przysłał mi prof. Krzysztof Narkiewicz, ówczesny konsultant krajowy ds hipertensjologii.

Certyfikat ESH 2001 400

Dyplom specjalisty European Society of Hypertension

 
Dyplom członkini  European Society of Hypertension ( do 2013 r.)

Notable achievments

 Tres faciunt collegium czyli mój trzeci dyplom międzynarodowy związany z hipertensjologią, a dokładnie z promocją diety z ograniczeniem jonu sodowego na poziomie krajowym

Następny rozdział

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2597-teoria-mozaikowa-rozdzial-23-hipertensjolog-w-san-francisco

Krystyna Knypl

GdL 9/2023