Współpraca w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego pomiędzy EU i USA

Informacja prasowa

Po oświadczeniu przewodniczącej Ursuli von der Leyen i prezydenta USA Joe Bidena z okazji drugiego światowego szczytu poświęconego COVID-19, Komisja Europejska i Departament Zdrowia i Usług Społecznych USA podpisały ustalenia o zacieśnieniu współpracy w zakresie gotowości i reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dzięki temu Komisja i USA będą mogły prowadzić współpracę dotyczącą szerokiej gamy zagadnień w celu wspólnego reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane ze zdrowiem, co przyczyni się do stworzenia silnej światowej infrastruktury bezpieczeństwa zdrowotnego.

Europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: Dzisiejsze pierwsze transatlantyckie ustalenia o współpracy w dziedzinie zdrowia stanowią ważny krok w walce z COVID-19, którą już teraz prowadzimy wspólnie z USA. Zwalczanie chorób zakaźnych i zapobieganie im leży w naszym wspólnym interesie. Dziś ta współpraca otrzymała nowe podstawy, abyśmy mogli razem identyfikować zagrożenia dla zdrowia, współpracować nad zamawianiem medycznych środków przeciwdziałania i wspólnie przygotowywać się na zagrożenia dla zdrowia. Jak pokazała pandemia, połączenie działań pozwoli nam lepiej radzić sobie z przyszłymi kryzysami zdrowotnymi i lepiej chronić obywateli w Europie i na świecie.

Xavier Becerra, sekretarz Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA, stwierdził: Zacieśnienie współpracy z Komisją Europejską dzięki temu formalnemu porozumieniu oznacza, jak ważne jest, by Stany Zjednoczone wspólnie dążyły do osiągnięcia naszych wspólnych celów w zakresie gotowości na wypadek pandemii i reagowania na takie zdarzenia. Ponadto rozwiązanie to daje nam możliwość wspólnego udzielania pomocy innym krajom, w tym krajom spoza Unii Europejskiej, poprzez budowanie ich zdolności w zakresie zapobiegania zagrożeniom zdrowia publicznego, ich wykrywania i reagowania na nie.

Ustalenia transatlantyckie, które podpisano 19 maja w Berlinie, będą koordynowane po stronie UE przez Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej (HERA) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, a po stronie USA – przez Departament Zdrowia i Usług Społecznych. W ramach tych ustaleń Komisja Europejska i Stany Zjednoczone będą współpracować w zakresie informacji na temat epidemii i łańcucha dostaw, badań naukowych i innowacji oraz produkcji medycznych środków przeciwdziałania, w tym szczepionek i środków terapeutycznych.

Ilustracja

Źródło ilustracji" https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska

Źródło informacji:

materiały prasowe nadesłane przez Wydział Prasy Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwo w Polsce

GdL 6/2022