Teoria mozaikowa. Rozdzial 10. Nosorożcem być...

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2582-teoria-mozaikowa-rozdzial-9-hipertensjolog-w-paryzu

Rozdział 10. Nosorożcem być...

Hipertensjolog powinien być jak nosorożec, który

# ma grubą skórę, ale wrażliwy naskórek

# ma masywną wagę, ale potrafi szybko biegać osiągając nawet prędkość 50 km/godzinę

# mimo zakusów wielu myśliwych polujących na jego róg, który miał być afrodyzjakiem (ale nie jest! składa się z samej keratyny podobnie jak paznokcie), populacja nosoróżców jest niewielka ale stabilna.

# hipertensjolog musi opanować szeroki program specjalizacji ( https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0788-program-1.pdf )

Podobnie jest z hipertensjologami – wielu myśliwych obleczonych w szatki reformatorów systemu ochrony zdrowia stawia sobie za cel upolować przedstawicieli tej specjalizacji, których mamy w Polsce nieco ponad 400 osób, w tym 41 osób ma dyplom specjalisty European Society of Hypertension, przy czym w OIL Warszawa taki dyplom ma 9 osób.


Nosorożec w Senegalu

Zasięg bytowania nosorożców

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_czarny#/media/Plik:Leefgebied_zwarte_neushoorn.JPG

Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego to ogromne zadanie dla wszystkich – pacjentów, lekarzy, systemów ochrony zdrowia. Poszukiwane są metody poprawy motywacji do leczenia i skuteczności wdrożonych terapii. Ciekawe podejście do tego tematu przedstawiono w badaniu klinicznym BARBER-1 przeprowadzonym w latach 2007-2008 w Stanach Zjednoczonych.


Rzeźba nosorożca w Lugano 

Grupą, do której skierowano program terapeutyczny, byli mężczyźni, Afroamerykanie, których motywacja do leczenia nadciśnienia tętniczego jest często niska, ponadto są to nierzadko pacjenci bez ubezpieczenia medycznego.W programie zaoferowano pomiar ciśnienia krwi podczas wizyty u fryzjera. Pacjentów z nadciśnieniem stwierdzonym podczas wizyty w salonie fryzjerskim podzielono na trzy grupy: dwie kierowano do dalszego leczenia w podstawowej opiece medycznej, a trzecią – do leczenia w specjalistycznych poradniach nadciśnieniowych. Wyjściowe ciśnienie w grupie pierwszej wynosiło – skurczowe 154±2, rozkurczowe 88±2 mmHg; w drugiej grupie ciśnienie skurczowe wynosiło 155±2, rozkurczowe 86±1 mmHg. Po leczeniu ciśnienie w pierwszej grupie obniżyło się – skurczowe do 139±2, rozkurczowe 80±1 mmHg; w drugiej grupie – skurczowe do 138±3, rozkurczowe do 81±2 mmHg. U pacjentów leczonych przez specjalistów hipertensjologów uzyska-no 2,6-krotne obniżenie ciśnienia w porównaniu z obniżeniem uzyskanym przez lekarzy POZ; różnica była statystycznie znamienna.


Nosorożec w innym ujęciu

Hipertensjolodzy częściej stosowali ACE inhibitory i sartany oraz calcium blokery, natomiast lekarze POZ częściej zlecali diuretyki i betablokery. Specjaliści zlecali zwykle trzy lub cztery leki obniżające ciśnienie, a lekarze POZ – dwa. We wszystkich grupach pacjentów najrzadziej stosowano alfablokery i leki rozszerzające naczynia krwionośne. Pełną kontrolę RR w grupie leczonej przez hipertensjologów uzyskano w 88%, a grupie leczonej przez lekarzy POZ w 49 i 43%.

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3800500/

Krystyna Knypl

Następny rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2584-teoria-mozaikowa-rozdzial-11-bomba-tyka

GdL 9/2023