Dzieci i media

dzieci31660

Krystyna Knypl

Globalizacja obejmuje wiele aspektów naszego życia. Podobnie jak mieszkańcy
innych kontynentów nie tylko zjadamy tak samo wyglądające dania, nabywane w barach szybkiej obsługi, ale także nosimy ubrania tych samych marek, używamy takich samych komputerów i samochodów. Skoro tak, to i styl naszego życia jest podobny. Naśladujemy gesty kiedyś uważane za typowo amerykańskie, wydajemy okrzyki do niedawna znane tylko z filmów wyprodukowanych za oceanem. Im młodsi, tym bardziej jesteśmy podatni na to, co płynie z wszechobecnych mediów.

Niepokojąca statystyka

Z badań przeprowadzonych przez Kaiser Family Foundation i opublikowanych w The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers, Preschoolers, and Their Parents, May 2006, wynika, że już nawet 1-roczne dzieci mają do czynienia z zabawkami o typie mediów z ekranem. Aż 66% dzieci amerykańskich w tym wieku ma kontakt z takimi zabawkami. Dzieci 2-3-letnich dotyczy to w 88%, a 4-6-letnie dzieci w 90% są użytkownikami takich zabawek.

Co roku systematycznie wydłuża się czas obcowania z mediami: 7.29 godziny wynosił w 1999 roku, 8.33 godziny w 2004 roku, 10.45 godziny w 2009 roku. Najwięcej czasu na kontakt z mediami poświęcają dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Nieco mniej, bo 11.23 godziny na kontakt z mediami poświęca młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Dzieci w wieku od 8 do 10 lat spędzają w taki sposób 7.51 godziny.

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat spędzają 10.45 godziny obcując z mediami. Z tego 4.29 godziny przypada na oglądanie telewizji, 2.31 godziny na słuchanie muzyki, 1.29 godziny na użytkowanie komputera, 1.13 godziny na gry komputerowe, 0.63 godziny na inne aktywności.

Z uwagi na wielonarodowość społeczeństwa amerykańskiego zbadano także czas w poszczególnych grupach rasowych. Dzieci rasy latynoskiej i czarnej spędzały po 13.00 godzin dziennie w kontakcie z mediami. Dzieci rasy białej poświęcały na media 8.36 godziny.

Czas spędzany z mediami to głównie popołudnia, ale 22% dzieci robi to również w ciągu wieczoru. W 70% przekazów zawarte są treści związane z seksualnością, ale tylko w 10-14% w programach tych poruszane jest ryzyko i odpowiedzialność.

Bez punktu odniesienia

Dziecko amerykańskie w wieku od 2 do 7 lat widzi w ciągu roku 4400 reklam zachęcających do jedzenia, a dziecko w wieku od 8 do 12 lat widzi takie reklamy 7600 razy w ciągu roku. Aż w 34% reklamy dotyczą słodyczy i przekąsek, w 10% fast foodów, a tylko w 4% żywności przygotowywanej w domu i w 1% soków owocowych. To bardzo niepokojące dane i choć dotyczą dzieci amerykańskich, powinny nas bardzo martwić. Rodzice mają świadomość kontekstu: pamiętają inne czasy, lektury, wiedzą, że było inaczej, wychowały się na innych wzorcach. A młodzież i dzieci? Dla nich media stają się dostawcą wzorców we wszystkich dziedzinach życia. 

Krystyna Knypl

GdL 8_2012