Wypalenie zawodowe wśród lekarzy

W „Journal of Hospital Medicine” ukazał się artykuł dr. Daniela L. Robertsa i wsp. zatytułowany Burnout in inpatient-based versus outpatient-based physicians: A systematic review and meta-analysis. Autorzy przeanalizowali 44 doniesienia nt. badań zjawiska wypalenia zawodowego wśród lekarzy.

W 15 doniesieniach porównywano nasilenie zespołu wypalenia wśród lekarzy ambulatoryjnych i szpitalnych. Lekarze zatrudnieni w lecznictwie otwartym częściej zgłaszali objawy związane z wypaleniem emocjonalnym. Czyżby rzekome niedociągnięcie w zakresie hydroterapii przez serwowanie szklanki wody oczekującym na wizytę miało uzasadnienie naukowe??? Nie sposób oprzeć się takiemu podejrzeniu!

Nie stwierdzono natomiast różnic w obu grupach w odniesieniu do osiągnięć zawodowych. Obiegowe przekonanie, że zespół wypalenia jest częstszy wśród lekarzy szpitalnych nie znajduje potwierdzenia w literaturze naukowej. (K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jhm.2093/abstract

GdL 12_2013