"Historia się zmienia przez pokolenia", rozdział 6. Kolejny etap - Wysokie Mazowieckie

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2540-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-5-pierwsze-powojenne-lata-w-lapach

Krystyna Knypl

Rozdział 6. Kolejny etap - Wysokie Mazowieckie

Po wojnie rozpoczęła się odbudowa Polski zniszczonej przez niemieckiego okupanta. Odbudowywano nie tylko zniszczone domy, ale także szkolnictwo. W Wysokiem  Mazowieckiem powstał komitet odbudowy gimnazjum. Józio został pierwszym po wojnie dyrektorem Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem. Pełnił tę funkcję w latach 1945-1947. Jednocześnie uzupełniał swoje kwalifikacje i 12 października 1947 r. uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich w zakresie pedagogiki i propedeutyki filozofii po zdaniu egzaminów przed Komisją Egzaminów Pań-
stwowych w Warszawie. Gdy zaproponowano mu objęcie funkcji wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego, dyrektorką gimnazjum została Halinka.

Wizytowka Jozia

 Wizytówka Józia

Frontwoman Krysia

Front woman Krysia, a za nią od lewej moja matka Halina i jej sekretarka oraz uczniowie

Uczniowie Wysokie Mazowieckie

Uczniowie odbudowują szkołę

Plakat 3 razy tak

Plakat zachęcający do głosowania 3 razy TAK

Wieczorem w przededniu referendum wyznaczonego na 30 czerwca 1946 roku do naszego służbowego mieszkania w Wysokiem Mazowieckiem zastukał patrol Milicji Obywatelskiej i oznajmiono Józiowi, że jest aresztowany. Halinka była przerażona – ledwo mąż wrócił z obozu koncentracyjnego, a znów pozbawiają go wolności. Józio poprosił milicjantów aby pozwolili mu na chwilę wejść do drugiego pokoju aby mógł wziąć coś co będzie mu potrzebne w czasie pobytu w areszcie. Tym czymś były dwie takie kart do gry w brydża. Józio był znakomitym brydżystą. W czasie 48 godzinnego aresztowania wygrał dwie złote monety 5 rublowe. Najwyraźniej inni aresztowani byli przygotowani do aktywnego spędzenia czasu w odosobnieniu. Wśród aresztowanych byli przedstawiciele miejscowego duchowieństwa, ziemiaństwa, osoby zajmujące kierownicze stanowiska.

Piec rubliPiec rubli 2

Pięć rubli carskie, dziś można j kupić za około 1500 zł za jedną sztukę. Moneta zawiera 3,86 g złota.

Józio i Halinka są wymienieni w Wikipedii na stronie poświęconej historii Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Kr%C3%B3la_Kazimierza_Jagiello%C5%84czyka_w_Wysokiem_Mazowieckiem

Następny rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2542-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-7-przenosiny-do-warszawy

Krystyna Knypl

GdL 8/2023