Epidemiologia atrezji przełyku

Krystyna Knypl

Częstość występowania atrezji przełyku wynosi od 2,55 do 2,86 przypadków na 10 000 urodzeń. W 38,7-57,3% jest to wada izolowana, w pozostałym odsetku towarzyszą jej inne wady wrodzone.

W poszczególnych krajach częstość występowania atrezji przełyku jest zmienna – w Norwegii wynosi 1,82/10 000 urodzeń, w Szwecji 2,67/10 000 urodzeń.

W ciąży bliźniaczej ryzyko atrezji przełyku jest 2,56-krotnie większe. Oto dane z trzech doniesień, w których przeanalizowano częstość występowania atrezji przełyku.

czestosc wystepowania atrezji przelyku660

Piśmiennictwo

  1. Depaepe A., Dolk H., Lechat M.F.: The epidemiology of tracheo-oesophageal fistula and oesophageal atresia In Europe. EUROCAT Working Group. Arch.Dis.Child. 1993,6,743-748.
  2. Robert E., Mutchiniek O., Mastroiacovo P., Knudsen L.B., Dalteit A.K., Castilla E.E., Lancaster P., Kallen B., Cochi G.: An international study of the epidemiology of oesophageal atresia or stenosis. Reprod.Toxicol 1993,5,405-421
  3. Torfs C.P., Curry C.J., Bateson T.F.: Population – based study of tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. Tetralogy 1995,4,220-232
  4. C.Shaw-Smith: Oesophageal atresia, trachei-oesophageal fistula, and the VACTERL association: review of genetics and epidemiology. J.Med.Genet. 2006,7,545-554.

GdL 2_2018