Ważne są aspekty etyczne telemedycyny

Krystyna Knypl

Podczas kongresu American Medical Association w Chicago (czerwiec 2016) opublikowano nowe wytyczne na temat etycznych aspektów i odpowiedzialności lekarzy w związku z rozwojem telemedycyny.

Określenie miejsca telemedycyny w praktyce lekarskiej nie jest łatwe, czego dowodem jest choćby trzyletnia dyskusja nad wytycznymi i roczne opóźnienie publikacji. Powiedziano w nich, że w związku z rozwojem technik przekazu powstaje nowy rodzaj relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz tworzy się nowy model opieki medycznej. Podkreślono, że mimo tych nowości zasady etyczne i odpowiedzialność lekarza pozostają niezmienione. Przypomniano o konieczności zachowania dyskrecji w czasie procesu diagnozowania i leczenia. Zwrócono uwagę na ograniczenia tego rodzaju kontaktu pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz konieczność informowania pacjenta o ograniczeniach kontaktu telemedycznego.

Źródło: https://www.ama-assn.org/ama-adopts-new-guidance-ethical-practice-telemedicine

http://mhealthintelligence.com/news/ama-approves-ethical-guidelines-for-telemedicine

GdL 12_2016