Collegium Medicum Varsoviense

colegiumedicumsz300

Krystyna Knypl

Potrzeba istnienia instytucji czuwających nad jakością pracy lekarskiej istniała w środowisku od dawna. Profesor Władysław Szumowski tak pisał na łamach „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w 1924 roku, w zeszycie 1. tomu 1.:

„Potrzeba utworzenia w Warszawie instytucji, któraby łączyła lekarzy warszawskich, czuwała nad dobrocią leków sprzedawanych w aptekach, i rozciągała nadzór nad partactwem lekarskim (sic!), dawała się odczuć jeszcze za czasów Augusta III. Pierwszy Mitzler de Koloff, konsyliarz dworu, wyjednał u Augusta III w r.1752 przywilej na założenie instytucji pod nazwą „Collegium Medicum Varsoviense”. Według brzmienia nazwy Kolegjum to miało być czemś pośredniem między towarzystwem lekarskim, komisją egzaminacyjną a urzędem lekarskim. Ale sejm przywileju nie potwierdził, gdyż sejmy w tym czasie, zrywane, rozchodziły się bez uchwał”.

Można powiedzieć, że tradycja mieszania przez Sejm w kwestiach lekarskich jest historycznie ugruntowana. Było, jest i będzie?

GdL 1_2014