Charakterystyka produktu leczniczego Empatyczna Szklanka Wody

dsc07852 300

1. Nazwa produktu leczniczego
Empatyczna Szklanka Wody.

2. Skład jakościowy i ilościowy
Woda lana od rana.

3. Postać farmaceutyczna
Woda empatyczna trafiająca przez żołądek do serca pacjenta.

4. Szczegółowe dane kliniczne
Woda H2O plus EmPaTiA.

4.1. Wskazania do stosowania
Niedobór empatii w organizmie pacjenta otrzymywanej od doktora w wyniku kontaktu bezpośredniego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dorośli: Quantum satis.
Osoby w podeszłym wieku: Uważać, aby nie przewodnić i nie przeempatować.
Dzieci: Lepiej reagują na naklejki Dzielny Pacjent.
Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek i wątroby: Zmniejszyć dawkę o połowę.

4.3. Przeciwwskazania
Niewydolność lewo- i prawokomorowa.

4.4. Interakcje z innymi produktami
Nieznane.

4.5. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Empatyczna Szklanka Wody ZAMIAST obniża płodność.

4.6. Działania niepożądane
Wzmożona diureza przy dużych dawkach.

Tekst i zdjęcie
Krystyna Knypl

GdL 4_2014