Leczenie nadciśnienia w ciąży

Krystyna Knypl

Na łamach „New England Journal of Medicine” 29 stycznia 2015 ukazało się doniesienie Laury A. Magee i wsp. Less-tight versus tight control of hypertension in pregnancy podsumowujące wyniki badania klinicznego The CHIPS Trial (Control of Hypertension In Pregnancy Study). Szczegółowy protokół badania jest dostępny pod adresem https://clinicaltrials.gov/show/NCT01192412.

W badaniu uczestniczyło 987 kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym, przy czym u 74,6% z nich nadciśnienie stwierdzono przed ciążą. Obserwowane pacjentki podzielono na dwie grupy: w pierwszej dążono do uzyskania ciśnienia rozkurczowego 100 mmHg, w drugiej docelowa była wartość 85 mmHg.

Mimo różnej intensywności zastosowanego leczenia w obu grupach pacjentek nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie takich parametrów jak częstość występowania poronień, stan zdrowia dziecka wymagający intensywnej opieki w ciągu 28 dni po urodzeniu oraz stan zdrowia matki w okresie połogu.

Źródło: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1404595