Rehabilitacja oddechowa starszych pacjentów z COVID-19

Z artykułu zatytułowanego Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study autorstwa K. Liu i wsp. opublikowanego na łamach „Complementary Therapies in Clinical Practice” dowiadujemy się, że zastosowanie rehabilitacji oddechowej u starszych pacjentów z COVID-19 poprawia wskaźniki spirometrii.

Obserwowano także niewielkie zmniejszenie się objawów depresji. Rehabilitacja trwała 6 tygodni, w badaniu uczestniczyły 72 osoby. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7118596/

GdL 6_2020