Jakie leki stosowane są w leczeniu COVID-19

Wyniki badania międzynarodowego

Amerykański globalny portal dla lekarzy Sermo (www.sermo.com) prowadzi systematyczne badania ankietowe na temat COVID-19 wśród 6150 lekarzy z 31 krajów świata. Dotychczasowe wyniki wskazują, że nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia, a stosowane leki oceniane są jako skuteczne u 16…37% pacjentów. Jednie podawanie surowicy odpornościowej od ozdrowieńców oceniane jest wyżej – na 45% skuteczności. Jako podobnie skuteczne oceniane są remdesivir i hydroksychlorochina.

Remdesivir stosowany jest przez 21% ankietowanych lekarzy, lek podawany jest w większości przypadków u pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii, jedynie 9% pacjentów otrzymuje ten lek przy COVID-19 o łagodnym przebiegu. W 31% lek jest podawany przez lekarzy włoskich, w 23% przez lekarzy amerykańskich, w 30% przez lekarzy chińskich i w 29% przez lekarzy niemieckich. Czas podawania remdisiviru to 1-6 tygodni. W badanej grupie 29% lekarzy ocenia lek jako bardzo skuteczny, przy czym tylko 31% ocenia preparat jako wysoce bezpieczny. Inne leki przeciwwirusowe stosowane są rzadziej – favipiravir stosuje jedynie 7% lekarzy i ocenia go jako bezpieczny. Także 7% lekarzy stosuje acyclovir i 13% ocenia go jako lek wysoce skuteczny.

Lopinavir plus ritonavir, czyli kaletra jest stosowana i dobrze oceniana przez 22% lekarzy. Oselltamivir stosuje 14% lekarzy, którzy w 18% oceniają go jako lek wysoce skuteczny.

Surowica odpornościowa jest stosowana przez 16% ankietowanych, najczęściej są to lekarze ze Stanów Zjednoczonych (22%). W 52% przypadków oceniają oni podawanie surowicy odpornościowej jako postępowanie wysoce skuteczne. Dobre wyniki uzyskała gamma-globulina – 34% lekarzy ocenia jaką jako bardzo skuteczną.

Tocilizumab był stosowany przez 25% ankietowanych, zwykle lek podawano w warunkach oddziału intensywnej terapii (34%), a 37% ocenia go jako bardzo skuteczny. Lek jest częściej podawany we Włoszech i Hiszpanii niż w innych krajach, a 31% ocenia go jako skuteczny.

Hydroksychlorochina azitromycyna są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu COVID-19 – stosuje je 55% ankietowanych, zwykle w przypadkach o umiarkowanym nasileniu COVID-19, w trybie ambulatoryjnym. Leki są najczęściej stosowane w Brazylii (86%), Włoszech (83%), Hiszpanii (78%), Meksyku (76%), Chinach (62%). Natomiast stosunkowo rzadko w Wielkiej Brytanii (19%) i Niemczech (13%). Leki w 27% przypadków oceniane są jako wysoce skuteczne w łagodnych przypadkach COVID-19. Jako bezpieczne ocenia je 29% ankietowanych. (K.K.)

Źródło: https://www.sermo.com/covid-19-press-releases/#post-9139  

GdL 6_2020