Zakażenia koronawirusami u dzieci

DSC01445dzieci660

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina jednoniciowych, zoonotycznych wirusów RNA. Cztery CoV powszechnie krążą wśród ludzi: HCoV2-229E, -HKU1, -NL63 i -OC43. Wirusy te mogą szybko mutować i rekombinować, prowadząc do powstania nowych komórek, które mogą rozprzestrzeniać się ze zwierząt na ludzi.

W 2002 r. pojawił się nowy koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV), a w 2012 r. – koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS-CoV). Kolejny nowy koronawirus (SARS-CoV-2) z 2019 r. powoduje obecnie trwającą pandemię. COVID-19 wywołuje głównie objawy ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Objawy kliniczne mogą przebiegać od zwykłego przeziębienia do cięższej choroby, takiej jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, ciężki zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność wielonarządowa, a nawet do zgonu.

Infekcje koronawirusowe rzadziej występują u dzieci i powodują mniej objawów oraz poważnych komplikacji w porównaniu z dorosłymi, a także wiążą się ze znacznie niższym wskaźnikiem śmiertelności. Dzieci częściej mają objawy z przewodu pokarmowego w porównaniu z dorosłymi. Wiele dzieci przechodzi infekcję bezobjawowo. Większość dzieci zarażonych koronawirusami ma udokumentowany kontakt domowy z osobą zakażoną.

W doniesieniu Coronavirus Infections in Children Including COVID-19. An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children autorstwa P. Zimmermanna i wsp. opublikowanym na łamach „Journal of The Pediatric Infectious Disease” przedstawiono podsumowanie informacji na temat zakażeń koronawirusami u dzieci.

Powszechnie krążące koronawirusy są izolowane od 4 do 6% dzieci hospitalizowanych z powodu ostrych zakażeń dróg oddechowych i u około 8% dzieci leczonych ambulatoryjnie. Najczęściej chorują dzieci poniżej 3. roku życia i dzieci z chorobami serca.

W 11-46% przypadków współistnieje także zakażenie innymi wirusami oddechowymi. Zaobserwowano sezonowość zakażeń: na półkuli północnej częste są zakażenia koronawirusami u ludzi między grudniem a majem, a na półkuli południowej między marcem a listopadem.

U dzieci koronawirusy często powodują objawy przeziębienia, takie jak gorączka, nieżyt nosa, zapalenie ucha, zapalenie gardła, zapalenie krtani, bóle głowy, zapalenie oskrzeli, świszczący oddech, zapalenie płuc oraz aż w 57% przypadków objawy żołądkowo-jelitowe. U dzieci obserwowano także zapalenie spojówek, zaostrzenie astmy, napady drgawek gorączkowych. Koronawirus był izolowany z wydzieliny nosowo-gardłowej do 14 dni po wystąpieniu infekcji.

W Chinach z 72 314 przypadków zgłoszonych do 11 lutego 2020 r. tylko 2% dotyczyło osób poniżej 19. roku życia. Najczęstszymi objawami była gorączka (50%) i kaszel (38%). Większość zakażonych dzieci wracała do zdrowia po 1-2 tygodniach od wystąpienia objawów i do lutego 2020 roku nie odnotowano zgonów z powodu SARS-CoV-2. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158880/  

Fot. Mieczysław Knypl

GdL 6_2020