Zarządzanie odpadami podczas pandemii

– Właściwe zarządzanie odpadami jest częścią podstawowych usług zapewniających dobrobyt naszym obywatelom – powiedział komisarz Virginijus Sinkevičius przedstawiając wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Zaostrzone środki ostrożności wprowadzono m.in. w odniesieniu do odpadów medycznych.

Komisja Europejska opublikowała wytyczne, aby wesprzeć państwa członkowskie w zarządzaniu odpadami w czasie kryzysu. Ciągłość świadczenia tych usług również podczas pandemii koronawirusa ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, środowiska i gospodarki.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: – W tym niespotykanym kryzysie współpracujemy z państwami członkowskimi i odbiorcami odpadów w całej UE, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Właściwe zarządzanie odpadami jest częścią podstawowych usług zapewniających dobrobyt naszym obywatelom, świadczonych przez wiele firm zajmujących się odpadami i utrzymujących gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Komisja uznaje wysiłki podmiotów gospodarujących odpadami w celu zapewnienia ciągłości właściwego gospodarowania odpadami i postępowania ze zwiększoną ilością odpadów z gospodarstw domowych i odpadów medycznych. Aby wesprzeć ich w tych staraniach, Komisja przedstawia wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarowania odpadami z zakładów opieki zdrowotnej oraz wytyczne dla zdrowia i bezpieczeństwa podmiotów gospodarujących odpadami i ich pracowników.

Wytyczne: https://ec.europa.eu/info/files/waste_management_guidance_dg-env_pl

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/news/200414_waste_pl

GdL 5_2020