Kongres Royal College of Obstetricians & Gynecologists, Londyn 13 -15 czerwiec 2022

Krystyna Knypl

Redakcja Gazety dla Lekarzy otrzymała akredytację dziennikarską na odbywającym się w Londynie w dniach 13 -15 / 06/ 2022 r. kongresie położników oraz ginekologów. Pierwsze sesje dostępne on line, których słucham odzwierciedlają problemy naszych pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, wpływ cyberprzestępczości na zdrowie kobiet, wyzwania macierzyństwa oraz zdrowie kobiet w dobie zrównoważonego rozwoju.

Jedna z pierwszych sesji dotyczyła molestowania seksualnego w internecie. Zjawisko to nasiliło się w czasie pandemii. Niezbędna jest szeroka edukacja społeczna, zwłaszcza młodych ludzi o zagrożeniach jakie niesie internet w tej kwestii. Róże aspekty seksualności człowieka mogą  przedmiotem molestowania - aktywność seksualna, orientacja płciowa, wiek. Zasięg zjawiska jest duży, ale powstają dopiero pierwsze badania o jego rozmiarach. Powstają także pierwsze wytyczne jak należy postępować aby chronić osoby narażone na molestowanie seksualne w sieci. Ciekawe były obrady podczas sesji "Psychosocial aspects of Parenthood : Preconception to Postpartum" - psychospołeczne aspekty macierzyństwa są złożone i często trudne. Kobiety przeszły długą drogę zanim zaczęły otwarcie mówić o swojej seksualności. Lekarz ginekolodzy powinni nauczyć lepiej słuchać swoje pacjentki. Dobre pytanie na początek rozmowy może "otworzyć" pacjentkę w kwestii  tematu który jest jej problemem. Osiągniecie "good sexual life" w wielu przypadkach nie jest łatwe.

Mój dyplom uczestnictwa w kongresie

Dyplom Londyn kongres RCOG

Krystyna Knypl

GdL 6/2022