I Kongres Humanizacji Medycyny - dzień pierwszy

Krystyna Knypl

Wczoraj na Uniwersytecie Warszawski rozpoczął obrady I Kongres Humanizacji Medycyny. Kongres otworzył minister zdrowia dr Adam Niedzielski podkreślając, że jest właśnie idealny czas i miejsce na prowadzenie dyskusji na temat humanizacji medycyny. System opieki medycznej został ciężko doświadczony w czasie pandemii COVID-19, wszyscy pracowali ponad standardowy wysiłek, co  sprzyjało narastaniu stresu i przemęczenia. Rzutowało to na relacje lekarz - pacjent. W czasie pandemii  upowszechniły się teleporady. Rozmowa o medycynie nie może być technokratyczna i proceduralna, ważne jest zrozumienie potrzeb pacjenta. Medycyna odhumanizowała się w czasie pandemii zdaniem ministra. 

Kongres HUmanizacji Krystyna 2

Dyskusja powinna koncentrować się na komunikacji, zaufaniu oraz empatii. Ważne jest wdrożenie umiejętności komunikacji z pacjentem do programu nauczania. Relacje lekarz-pacjent powinna być partnerska zdaniem ministra.

Następnym prelegentem był dr hab.med.  Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, który w swym wystąpieniu odwoływał się do myśli mistrzów filozofii i medycyny.

. "Pocieszyć człowieka to podnieść jego cierpienie do najwyższej godności" - cytatem filozofa Henryka Elzenberga ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Elzenberg ) rozpoczął swoje wystąpienie prezes ABM. Kolejny cytat w wystąpieniu prelegenta, był autorstwa prof. Franciszka Walczaka ( https://swiatlekarza.pl/franciszek-walczak-ojciec-chrzestny-polskiej-elektrofizjologii/), a  brzmi on" " nadrzędną rolą lekarza nie jest wyleczenie, ale towarzyszenie mu w chorobie".  Dr hab.med. Radosław Sierpiński wspominał też wypowiedzi prof. Andrzeja Szczeklika (https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Szczeklik ). Pandemia była czasem wielkiego wysiłku dla, cyt. "pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów, lekarzy"- wyliczył w takiej kolejności przedstawicieli zawodów medycznych prezes ABM.

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że cyt. "niedługo w murach Uniwersytetu Warszawskiego zagoszczą studenci medycyny". Kongres ten jest nowym powiewem dla uniwersytetu. Przyszły wydział lekarski będzie tworzony w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i naukowe w dziedzinie fizyki, chemii, biochemii, biotechnologii i psychologii.

Znakomity, jak zawsze, wykład inauguracyjny "Humanizm a innowacje w medycynie" wygłosiła prof. Maria Siemionow (https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Siemionow). Pani Profesor opowiadała o przygotowaniach oraz przeszczepu twarzy oraz badaniach nad komórkami chimerycznymi oraz uniwersalnym szpikiem kostnym, który może być przydatny w przypadku wybuchu bomby atomowej - powiedziała Pani Profesor. Bardzo ciekawe były też informacji o badaniach nad nowymi terapiami w chorobie Duchenna - wskutek fuzji komórek ojca i syna stworzono komórki chimeryczne, które podane synów poprawiają funkcjonowanie dzieci z tym schorzeniem.

Prof. Z. Izdebski przedstawił wyniki badań nad wpływem pandemii na przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych.Po wykładach odbyła się dyskusja panelowa

Kolejnym punktem kongresu była konferencja prasowa podczas której prelegenci odpowiadali na pytania dziennikarzy, wśród których był także prezes Polskiego Stowarzyszenia Uzdrowicieli Duchowych ( https://psdu.pl/polskie-stowarzyszenie-duchowych-uzdrowicieli/ ). Prof. M.Siemionow podkreśliła, że współczesny pacjent jest często dobrze zorientowany w zagadnieniach medycznych, co ma wpływ na komunikację lekarz - pacjent.

Dr med. Krystyna Knypl

absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1968)

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista European Society of Hypertension

redaktor naczelna & wydawca Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut/115-statut

GdL 6/2022