I Kongres Humanizacji Medycyny

I Kongres Humanizacji Medycyny rozpoczyna się dziś na Uniwersytecie Warszawskim ( https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/ ). Wśród prelegentów krajowych i zagranicznych obecni są przedstawiciele wielu zawodów w różny sposób powiązani z medycyną - administracyjnie, naukowo, paramedycznie.  Uwagę moją zwrócił brak prelegentów, którzy swój wykład wsparli by słowami "gdy wczoraj na ostrym dyżurze badałem / operowałem pacjenta..." lub "muszę pożegnać się z uczestnikami konferencji ponieważ czekają na mnie pacjenci"...

W dyskusji warto więc zastanowić się kto jest w gabinetach władzy z innymi władcami, a kto w gabinetach lekarskich z jego pacjentami, kto jest niezastąpiony, kto był, jest i zawsze będzie ze swoimi pacjentami na pierwszej linii troski i wsparcia ich w chorobie oraz powrocie do zdrowia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Życzę wszystkim owocnych obrad!

Dr med. Krystyna Knypl

absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1968)

specjalista chorób wewnętrznych

specjalista European Society of Hypertension

redaktor naczelna & wydawca Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut/115-statut

Brak opisu.

GdL 6/2022