World Economic Forum podsumowuje rok 2021

Krystyna Knypl

Na łamach portalu World Economic Forum ukazało się publikacja zatytułowana Chief Economists Outlook. Reflections on policy lessons from 2021,

<a href=

Siedziba World Economic Forum w gminie Cologny, w kantonie Genewa, Szwajcaria

Źródło informacji:https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum

Publikacja jest ona dostępna pod linkiem

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_November_2021.pdf

Autorzy raportu przedstawiają następujące wnioski

1. Polityka fiskalna i monetarna są potężnymi sprzymierzeńcami, gdy są połączone w silnych ramach instytucjonalnych.

2. Okazało się, że łatwiej jest wspierać popyt niż przywracać podaż, jednak wciąż brakuje mechanizmów
do skutecznego ukierunkowania wsparcia fiskalnego, mechanizmy te są nadal niewystarczające.

3. Z krótkotrwałymi kryzysami można sobie poradzić dzięki interwencji rządu, odkładając na bok normalne siły rynkowe; w przypadku kryzysów długoterminowych jest to o wiele trudniejsze.

4. Ochrona struktury społecznej podczas kryzysów przynosi ogromne korzyści dla późniejszej odbudowy.

5. Cyfryzacja może odegrać kluczową rolę w pomaganiu grupom wrażliwym, takim jak małe małe przedsiębiorstwa i gorzej wykształceni pracownicy, stanąć na nogi, jeśli decydenci polityczni będą w stanie zlikwidować bariery utrudniające przyjęcie technologii cyfrowych.

6. Wschodzące gospodarki rynkowe potrzebują lepszych sieci bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim przede wszystkim danych na temat najbardziej narażonych segmentów społeczeństwa.

7. Zdrowie publiczne jest kwestią gospodarczą, a COVID-19 jest głównym czynnikiem warunkującym
powrotu do zdrowia. Dlatego też tłumienie wirusa powinno być podstawową polityką gospodarczą.

8. Skuteczne strategie zdrowia publicznego są bardzo trudne do wdrożenia w obliczu polaryzacji politycznej.

9. W sytuacjach kryzysowych kraje uciekają się do narodowego interesu ( na przykład w kwestii dystrybucji szczepionek), ale globalizacja i multilateralizm są bardziej żywe, niż się to powszechnie przedstawia.

10. Udane modele partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak te, które zastosowano przy opracowywaniu szczepionek muszą być lepiej wykorzystywane i stosowane ponad granicami w przypadku innych globalnych wyzwań, takich jak na przykład ekologiczna transformacja.

Davos podsumowanie 2021

 Źródło ilustracji:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_November_2021.pdf

Krystyna Knypl

GdL 12/2021