Gazeta dla Lekarzy nr 11 / 2021 - artykuł wstępny oraz spis treści

Krystyna Knypl

Niewątpliwie listopad 2021 wszyscy będziemy wspominali jako miesiąc w którym pojawiła się kolejna mutacja koronawirusa, której nadano nazwę Omicron. Co będzie gdy zabraknie liter w greckim alfabecie? - pytają zaniepokojeni obserwatorzy kolejnych mutacji koronawirusa. Podobno dalsze mutacje będą nazywane literami alfabety chińskiego... Nowa mutacja ożywiła dyskusje na temat kolejnych dawek szczepionki, jej skuteczności, tolerancji, wskazań do podawania kolejnej dawki. Obie strony dialogu nie ustają w wzajemnym przekonywaniu sie, jak również serwowaniu różnych epitetów, zwykle niewyszukanych. A szkoda! Epitety to piękne formy literackiego wyrazu. choćby taki przykład: Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? Mikołaj Sęp-Szarzyński, O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Niewątpliwie jesteśmy na scenie straszliwego boju. W listopadzie 2021 naszą stronę odwiedziło 5 907 osób, które złożyły 8 872 wizyty.

GdL 11 2021 okładka.JPG dwa

Spis treści nr 11 / 2021 GdL:

1.Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - Alicja Barwicka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1431-nie-ma-tego-zlego-co-by-na-dobre-nie-wyszlo

2. Statystyka odwiedzin GdL w październiku 2021 r.

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1433-statystyka-odwiedzin-gdl-w-pazdzierniku-2021-r

3. Zmiana klimatu martwi coraz mniejszą liczbę konsumentów

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1434-zmiana-klimatu-martwi-coraz-mniejsza-liczbe-konsumentow

4. Utrata węchu i smaku po przechorowaniu COVID-19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1435-utrata-wechu-i-smaku-po-przechorowaniu-covid-19

5. Z pamiętnika medycznego wyrobnika, część 3: czy doświadczenie jest ważne?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1436-z-pamietnika-wyrobnika-czy-doswiadczenie-jest-wazne

6. Rytonavir – nowe zastosowanie w leczeniu COVID 19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1437-rytonavir-nowe-zastosowanie-w-leczeniu-covid-19

7. Na czym polega szkodliwe działanie białka kolca SARS-CoV-2?

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1485-na-czym-polega-szkodliwe-dzialanie-bialka-kolca-sars-cov-2

8. Wielokierunkowe działanie melisy lekarskiej

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1487-wielokierunkowe-dzialanie-melisy-lekarskiej

9. Komisja Europejska o nowych zakupach szczepionek przeciw COVID-19  - informacja prasowa

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1489-komisja-europejska-o-nowych-zakupach-szczepionek-przeciw-covid-19

10. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych - technologia win-win-win - informacja prasowa

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1493-telemonitoring-urzadzen-wszczepialnych-technologia-win-win-win

11. Prof. Bogdan Małkowski: Medycyna nuklearna pozwala lepiej rozumieć i leczyć chłoniami – informacja prasowa

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1535-prof-bogdan-malkowski-medycyna-nuklearna-pozwala-lepiej-rozumiec-i-leczyc-chloniaki

12. Jelenie źródłem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1572-jelenie-zrodlem-rozporzestrzeniania-sie-sars-cov-2

13. Nowa mutacja SARS-CoV-2 w Afryce

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1573-nowa-mutacja-sars-cov-2-w-afryce

14. Webinarium na temat eozynofilowego zapalenia przełyku 14 grudnia 2021

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1552-webinarium-na-temat-eozynofilowego-zapalenia-przelyku-14-grudnia-2021

15. Covidowa dziewczynka z zapałkami – Beata Niedźwiedzka

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1545-covidowa-dziewczynka-z-zapalkami

16. Moje podróże zagraniczne prywatne oraz służbowe – Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1497-moje-podroze-zagraniczne-prywatne-oraz-sluzbowe

17. Jelenie źródłem rozporzestrzeniania się SARS-CoV-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1572-jelenie-zrodlem-rozporzestrzeniania-sie-sars-cov-2

18. Nowa mutacja SARS-CoV-2 w Afryce            

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1573-nowa-mutacja-sars-cov-2-w-afryce

19. Światowe reakcje na pojawienie się mutacji B.1.1.529

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1574-swiatowe-reakcje-na-pojawienie-sie-mutacji-b-1-1-529

20. W Rwandzie i Senegalu powstaną zakłady produkujące szczepionkę przeciwko COVID-19

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1575-w-rwandzie-i-senegalu-powstana-zaklady-produkujace-szczepionke-przeciwko-covid-19

21. Reakcje władz Izraela na mutację Omicron

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1578-reakcje-wladz-izraela-na-mutacje-omicron

22. Ochrona przed ponownym zachorowaniem po przebyciu SARS-Co-V-2

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1581-ochrona-przed-ponownym-zachorowaniem-po-przebyciu-sars-co-v-2

23. Transatlantyca troska wielkich tego świata

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1536-transatlantycka-troska-wielkich-tego-swiata

Dziękuję wszystkim za współpracę, inspiracje oraz redakcyjne dyskusje.

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

GdL 11/2021