Ochrona przed ponownym zachorowaniem po przebyciu SARS-Co-V-2

Na łamach pisam The Lancet Infectious Diseases ukazał się komentarz zatytułowany „Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection” , którego autorami są Noah Koijma oraz Jeffrey  D. Klausner. W kilku badaniach stwierdzono, że u osób, które wyzdrowiały w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 i uzyskały wynik seropozytywny na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, odsetek ponownych zakażeń SARS-CoV-2 jest niski. Wciąż jednak pojawiają się pytania dotyczące siły i czasu trwania takiej ochrony w porównaniu z ochroną wynikającą ze szczepienia.

Autorzy przeanalizowali badania opublikowane w PubMed od początku do 28 września 2021 r. W badaniach tych stwierdzono, że ryzyko ponownego zakażenia SARS-CoV-2 zmniejszyło się o 80 do 100% wśród osób, które wcześniej chorowały na COVID-19. Zgłoszone badania były duże i prowadzone na całym świecie. W innym badaniu laboratoryjnym, w którym przeanalizowano wyniki badań 9119 osób z wcześniejszym COVID-19 od 1 grudnia 2019 r. do 13 listopada 2020 r., stwierdzono, że tylko 0-7% uległo ponownemu zakażeniu. W badaniu przeprowadzonym w Cleveland Clinic w Cleveland, OH, USA, osoby, które nie były wcześniej zakażone, miały wskaźnik zachorowalności na COVID-19 wynoszący 4-3 na 100 osób, podczas gdy osoby, które były wcześniej zakażone, miały wskaźnik zachorowalności na COVID-19 wynoszący 0 na 100 osób. Ponadto, w badaniu przeprowadzonym w Austrii stwierdzono, że częstość hospitalizacji z powodu powtórnego zakażenia wynosiła 5 na 14 840 (0-03%) osób, a częstość zgonów z powodu powtórnego zakażenia wynosiła 1 na 14 840 (0-01%) osób.

Badania te wykazały, że ochrona przed ponownym zakażeniem jest silna i utrzymuje się przez ponad 10 miesięcy obserwacji, nie wiadomo jednak, jak długo odporność ochronna będzie rzeczywiście trwała. Wiele ogólnoustrojowych zakażeń wirusowych, takich jak odra, daje długotrwałą, jeśli nie dożywotnią odporność, podczas gdy inne, takie jak grypa, nie dają takiej odporności (z powodu zmian w genetyce wirusów). Badania przeprowadzonego wśród osób, które wyzdrowiały i przeszły łagodną infekcję SARS-CoV-2 wykazują, że łagodna infekcja wywołała u ludzi silną, specyficzną dla antygenu, długotrwałą humoralną pamięć immunologiczną. Obserwacje te są opsane w artykule zatytułowanym „SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans” autorstwa J.S. Turner i wsp. (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4 )

Przeciwciała są niekompletnym wskaźnikiem ochrony. Po szczepieniu lub zakażeniu u danej osoby istnieje wiele mechanizmów odpornościowych, nie tylko na poziomie przeciwciał, ale również na poziomie odporności komórkowej. Wiadomo, że zakażenie SARS-CoV-2 indukuje specyficzną i trwałą odporność komórek T. Odkryto, że osoby, które chorowały na SARS-CoV-1 w latach 2002-2003, nadal mają komórki pamięci T, które reagują na białka SARS-CoV- 2 Odpowiedź komórek B pamięci na SARS-CoV-2 rozwija się między 1-3 a 6-2 miesiącem po zakażeniu.

Źródło:

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext#back-bib13

Krystyna Knypl

GdL 11/2021