Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

4_2021

gdl 10 2020 1Koleżanki i Koledzy,

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła lata 2021-2030 dekadą zdrowego starzenia. Ogłosić coś łatwo, zrealizować zdecydowanie trudniej. Wydłużenie życia współczesnych pokoleń dorosłych ludzi nastąpiło głownie za sprawą profilaktyki schorzeń układu krążenia oraz wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia schorzeń onkologicznych. Uwadze świata medycyny uszła profilaktyka schorzeń zwyrodnieniowych dotyczących układu kostno-stawowego oraz układu neurologicznego i narządu wzroku.

Do dzisiejszego pokolenia 30-40-latków należy już dziś adresować zachowania profilaktyczne chroniące nie tylko układ krążenia, ale obejmujące całościowo wszystkie schorzenia jakie mogą dotykać starszych ludzi. Wzorując się na znanym fragmencie twórczości Aleksandra Fredry, można powiedzieć:

Gdy na starość nie chcesz swojej zguby,
Od młodości dbaj o zdrowie, mój ty luby!

Wspominanie czasu minionego, będącego tematem przewodnim numeru 4_2021 „Gazety dla Lekarzy” lepiej smakuje, gdy jesteśmy w dobrym zdrowiu, którego życzę wszystkim Czytelnikom.

Krystyna Knypl