Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

11_2019

gdl 11 2019 1

Koleżanki i Koledzy,

W naszym kraju wszyscy wiedzą, jak powinien przebiegać proces leczenia, tylko lekarze są jacyś niedomyślni i nie nadążają za wyobrażeniami pacjentów, polityków oraz biznesu, który kręci się wokół medycyny.

Co i raz powstają marketingowe dzieła zwane raportami badawczymi (nazwa ma podnosić rangę, sugerować, że jest to dzieło naukowe). W początkach transformacji ustrojowej lat 90. w ochronie zdrowia obowiązywało hasło „pieniądze idą za pacjentem”. Ale czy pieniądze mogą iść same, bez nadzoru, bez opieki? Nie!

Do ochrony zdrowia przybyło więc wielu zatroskanych opiekunów tych pieniędzy. Tłumnie ruszyli też ci, którzy zawsze marzyli o tym, by móc bawić się w doktora, ale nie dostali się na medycynę. Co więc biedacy zrobili? Ano skończyli różne studia paramedyczne, zasilając rzeszę tych, których lekarze z krajów anglojęzycznych określają mianem noctor.

Dr Sandman (https://sandmansprogress.blogspot.com/2006/07/rise-of-noctor.html) pisze o nich na swoim blogu tak:

The Noctor is a strange beast, coming in a number of guises. It is known by a number of names – the Advanced Nurse Practioner, the Emergency Care Practioner, the Medical Care Practioner. You’ll notice a similarity in the nomenclature, as most ‘Noctors’ have appropriated the ‘Practioner’ title. This is because the term “Registered Medical Practioner” is the legally protected name for a Doctor.

Noktor to dziwna bestia, w wielu przebraniach. Znany jest pod wieloma nazwaniami – Advanced Nurse Practioner, Emergency Care Practioner, Medical Care Practioner. Zauważycie podobieństwo w nomenklaturze, ponieważ większość „noktorów” przywłaszczyła sobie tytuł „practioner”. A to dlatego, że „Registered Medical Practioner” jest terminem prawnie chronionym do użytku wyłącznie przez lekarza.

Dla poprawienia sobie nastroju noktorzy produkują dzieła mające sugerować, że oni też leczą. Kolejne takie dzieło pojawiło się na polskim rynku. Dowiadujemy się z niego informacji, które mnie, starego doktora, przyprawiają o zwyżki ciśnienia krwi. Jedna z firm reprezentujących producentów sprzętu medycznego postanowiła dać klapsa lekarzom, którzy mają okropne maniery – nie dość szczegółowo informują o wszystkim, nie pozwalają współdecydować opiekunom i pacjentom o procesach leczenia, nie okazują należycie dużo empatii… (https://www.siemens-healthineers.com/pl/raport).

Mówimy, że medycyna jest sztuką. Za naprawianie medycyny wziął się tym razem biznesmen, absolwent studiów z historii sztuki… (https://www.linkedin.com/in/piotr-kuskowski-36a0b4aa/?originalSubdomain=pl).

Kurtyna!!!

Krystyna Knypl