Czytaj najnowszy numer w formacie PDF

9_2020

gdl 9 2020 1
Koleżanki i Koledzy,

Jeszcze nigdy powrót z wakacji nie wiązał się z tyloma problemami, znakami zapytania i obawami. Choć władze sanitarne oraz oświatowe we wszystkich krajach opracowały wytyczne dla szkół, to tak w istocie nikt nie wie, które z nich są dobrze zaplanowane i przyniosą oczekiwane efekty, a które okażą się chybione.

Perspektywa wyłącznie zdalnego nauczania niepokoi rodziców bardziej niż dzieci, które wychowane w e-świecie poruszają się w nim bez obaw i bez trudu.

Na ile można świat realny przesunąć do internetu bez szkody dla zdrowia i rozwoju, nie wie nikt. Wszyscy mamy świadomość, jak niezbędne są realne kontakty międzyludzkie, ale nie wiemy, jakie proporcje między światem realnym a wirtualnym są dopuszczalne, a jakie dysproporcje są już groźne.

Czy wszystkie hasła Czwartej Rewolucji Przemysłowej są dla wszystkich ludzi korzystne i zasługują na wpisanie na sztandary? Czy może to kolejna rewolucja, która przyniesie gigantyczne korzyści jedynie wybranym, a większość ludzi dozna nieznanej dotychczas dezintegracji ich świata oraz systemów wartości ?

Jak powinniśmy się zachować wobec nadchodzącej przyszłości? Nasuwa się tylko jedna, dość ogólna rada – bądźmy czujni jak nigdy dotychczas.

 

Krystyna Knypl

https://gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2020/gdl_9_2020.pdf