Gazeta dla Lekarzy od maja 2021 w nowej formie

Koleżanki i Koledzy,

Od maja 2021 r. Gazeta dla Lekarzy (GdL) jest dostępna w postaci artykułów publikowanych na stronach internetowych poszczególnych działów. Niewielka popularność formy pdf. skłoniła nas do zrezygnowania z niej.

Będziemy koncentrować się na publikowaniu nowości medycznych. Kontynuowane będą także artykuły wspomnieniowe. Obecnie rozpoczęliśmy publikację "Tańczę tango", która ma formę powieści wspomnieniowej.

Pierwszy odcinek jest dostępny pod linkiem

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1292-tancze-tango-odcinek-1-powiesci

W czerwcu br. odwiedziło strony GdL 6013 osób, a od 1/01/2021 r. do 30/06/2021 r. 26 288 osób. Dziękujemy i zapraszamy do pozostawania w kontakcie z nami.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca Gazety dla Lekarzy

GdL 7_2021