Piękne tradycje placówek medycznych przy ulicy Barskiej w Warszawie

Krystyna Knypl

Miło jest gdy piękne tradycje w medycynie znajdują znakomitych kontynuatorów. Takimi przykładami są Przychodnia Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz oddział wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie. Wysoki poziom oddziału wewnętrznego poznałam już w 1966 roku będąc studentką IV roku wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a jednocześnie rodziną pacjentki hospitalizowanej w tatmych latach z powodu zawału mięśnia sercowego.
 
# 1 Szpital przy ul. Barskiej
Szpital przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie

Ordynatorem oddziału był wówczas dr Michał Lityński, wybitny lekarz, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a także autor pierwszego na świecie opisu przypadku hiperaldosteronizmu pierwotnego (1953 roku).

# 2 Artykuł o dr M.Lityńskim Artykuł o dr M.Lityńskim

 

# 3 Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80 te
 
Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80-te

 

W latach 1975-1983 ordynatorem oddziału wewnętrznego była prof. Zofia Kuratowska, z którą współpracowała dr Małgorzata Wysocka, obecnie kontynuująca pracę jako lekarz POZ w Przychodni Otmed przy ulicy Barskiej 2. Placówka ta cieszy się wysokim uznaniem wśród mieszkańców Ochoty.

# 4 Przychodnia POZ przy ul. Brskiej 2
 
 Przychodnia POZ przy ul. Barskiej 2 w Warszawie

 

Również pani dr Marzanna Staszewska - Skurczyńska, obecnie ordynator oddziału wewnętrznego szpitala przy ulicy Barskiej, współpracowała z prof. Z. Kuratowską w Klinice Hematologii CSK AM przy ulicy Banacha 1.

Piękną tradycję niesienia pomocy pacjentom będącym w potrzebie kontynuują koledzy dyżurujący na Izbie Przyjęć szpitala oraz pracujący na oddziale wewnętrznym. W trudny czas pandemii niosą oni szybką i profesjonalną pomoc, która jest kontynuowana po przyjęciu pacjenta na oddział wewnętrzny.

Krystyna Knypl

GdL 5_2021


Wypowiedź pacjenta oczekującego na Izbie Przyjęć szpitala przy ulicy Barskiej na test PCR

 

Z pomocą pacjentom na oddziale śpieszy także piel.dypl. Justyna Filippow - Skolmowska wspierając pacjentów oraz ich rodziny w kwestiach organizacji opieki pielęgniarskiej.

# 6
 
Serdecznie dziękujemy za  cenną pomoc i wsparcie otrzymywane od wszystkich pracowników przychodni Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

Zgodnie aktualną tendencją wirtualizacji ochrony zdrowia do najserdeczniejszych podziękowań dołączamy wiosenną e-sasankę.

W imieniu zespołu Gazety dla Lekarzy

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca