Trombocytopenia może wyprzedzać ciężki przebieg COVID-19

Ciężki przebieg COVID-19 dotyczy zwykle osób w starszym wieku, z obniżoną odpornością oraz ze schorzeniami współistniejącymi. Na łamach „Clinical Chemical Acta” ukazało się doniesienie zatytułowane Thrombocytopenia Is Associated With Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infections: A Meta-Analysis autorstwa G. Lippi i wsp., w którym wykazano, że objawem towarzyszącym ciężkiemu przebiegowi choroby jest trombocytopenia.

Metaanalizą objęto 9 badań ze 1779 pacjentami COVID-19, w tym 399 (22,4%) z ciężką chorobą. Analiza zbiorcza wykazała, że liczba płytek krwi była istotnie niższa u chorych z cięższym COVID-19. Niska liczba płytek krwi była związana z ponadpięciokrotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiego COVID-19. (K.K.)

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32178975/?from_term=covid&from_page=2&from_pos=7  

GdL 7_2020