Teoria mozaikowa. Rozdział 20. Hipertensjolog w Pradze

Poprzedni rozdział

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2593-teoria-mozaikowa-rozdzial-19-hipertensjolog-w-mediolanie

Rozdział 20. Hipertensjolog w Pradze

Podróż autokarem, po drodze zwiedzanie skał, koncert w Rudolfinum, wykład prof. N.Kaplana

ESC Praga 3

Abstract book

Rudolfinum w nocy

Źródło ilustracji

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfinum#/media/File:Rudolfinum_v_noci_1.JPG

ESC Praga 2

Dla uczestników kongresu ESC zorganizowano koncert w Rudolfinum

ESC Praga

Zakwaterowanie w Corynthia Towers Hotel

Następny rozdział

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2595-teoria-mozaikowa-rozdzial-21-hipertensjolog-w-cancun

Krystyna Knypl

GdL 9/2023