"Historia się zmienia przez pokolenia", rozdział 2. Halinka i jej rodzina

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2536-jak-historia-sie-zmienia-przez-kolejne-pokolenia-rozdzial-1-szlacheckie-korzenie-siegaja-roku

Krystyna Knypl

Rozdział 2. Rodzina Halinki - Hublewscy

Halinka urodziła się 8 czerwca 1907 roku w Łukowie, jej rodzicami byli Władysława ze Szwackich i Stanisław Hublewscy. W 1913 r. zmarła Władysława Szwacka. Halinka przez następne lata pozostawała pod opieką babci Katarzyny (już chorej i leżącej) oraz drugiej żony Stanisława Hublewskiego, Janiny.

Szwaccy kolor

Katarzyna w wieku 16…17 lat wyszła za mąż za Jana Szwackiego i po sprzedaniu domów w Warszawie (jak głosi przekaz
rodzinny) kupiła z mężem „pół Garwolina”. Jan Szwacki (1850-1907) pochodził z Siedlec, ojciec farmaceuta miał tam aptekę. Jan miał 6 braci, wszyscy skończyli studia. Jeden z nich odziedziczył aptekę w Siedlcach, inny był prawnikiem. Jan prowadził biuro podań i zajmował się polityką. Brał czynny udział w powstaniu w 1905 roku przeciw carowi. Uwięziony nabawił się gruźlicy i zmarł. Władysława (1887-1916) wyszła za mąż za Stanisława Hublewskiego, prezesa
Urzędu Skarbowego w Siedlcach. Mieli dwoje dzieci: Halinę (1907-1981) oraz Jerzego (1902-†?, zmarł na gruźlicę jako student).

Hublewski Stanisław foto i mianowanie kolor

 Siostry Hublewskie

Siostry Hublewskie od prawej Halinka, Jadwiga, Zosia, Irena

 Hublewski Jerzy

 Jerzy Hublewski, brat Halinki

Halinka w 1914 roku rozpoczęła naukę w czteroklasowej szkole podstawowej, a od 1918 roku kontynuowała edukację w Preparandzie Nauczycielskiej w Trzebieszowie  (http://rcin.org.pl/Content/27059/WA004_21887_T3537_Preparandy_o.pdf), a potem w 1927 roku w Seminarium Nauczycielskim w Świsłoczy, placówce edukacyjnej o pięknej przeszłości. Na portalu www.genealodzy.pl czytamy: W 1805 roku w Świsłoczy Tyszkiewicz ufundował słynne gubernialne gimnazjum, w którym w 1825 roku nauczycielem historii był Jan Czeczot. W 1845 rok gimnazjum utraciło status gubernialnego, a następnie za poparcie powstania styczniowego zostało zredukowane do progimnazjum.

Swislocz szkola

W 1876 roku na jego bazie otwarto rosyjskie Świsłockie Seminarium Nauczycielskie.

Seminarium nauczycielskie Halinki

Halinka w 1927 roku przyjechała do pracy do Wasiliszek. Jak wspominała, zauważyła Józia na ganku, w towarzystwie kolegów, gdy głośno rozwiązywał dość skomplikowaną kwestię z geometrii przestrzennej dotyczącej teoretycznego powiększenia obwodu kuli ziemskiej.

Następny rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2538-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-3-slub-jozia-i-halinki

Krystyna Knypl

GdL 8/2023