Niebieska tabletka, która stawia...

Krystyna Knypl

… na nogi chorych zakażonych wirusami grypy oraz Covid-19, to jedna z postaci naproksenu, który jest skutecznym lekiem w zwalczaniu tych chorób. Działanie przeciwwirusowe naproksenu  udokumentowano badając jego mechanizm działania przeciwwirusowego na modelach cząsteczek chemicznych, komórkach macierzystych oraz zwierzętach laboratoryjnych. Prowadzone są próby kliniczne na ludziach . Dysponujemy także opisami przypadków klinicznych skutecznego leczenia Covid-19 za pomocą naproksenu.

Naproksen 220 mg

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Naproxen

Mechanizm działania

Wirus składa się z nici RNA i otoczki, której białkiem strukturalnym jest nukleoproteina N, aby namnażać się i wywierać swoje niszczące działanie w organizmie człowieka nić RNA wirusa musi połączyć się z nukleoproteiną N z otoczki.

Wiązanie naproksenu do rowka wiążącego RNA nukleoproteiny wirusa grypy A H1N1 ( wg Lejal N. i wsp.)

Nukleoproteinę N  możemy przyrównać do pięknej i bogatej panny NN na wydaniu, o której względy walczy dwóch kawalerów: Podstępny  Koronawirus oraz Dobroczynny Naproksen. Walka jest wyrównana tylko wtedy gdy obaj konkurenci stają do walki w tym samym czasie. Z tego powodu naproksen musi stanąć do walki zaraz po wtargnięciu koronawirusa do organizmu.

Powyższy schemat działania jest bardzo skomplikowany. Poniżej przedstawiamy w  prosty sposób mechanizm działania naproksenu na wirusa.

Otwórz zdjęcie

Rysunek wykonała dr Ewa Bzymek, znakomita znawczyni wszystkich tajemnic wirusów oraz propagatorka  wiedzy na ten temat. Ewo! dziękujemy w imieniu własnym oraz Czytelników.

Połączenie RNA wirusa z nukleoproteiną N otoczki odbywa się w ściśle zdefiniowanym miejscu zwanym rowkiem wiążącym RNA. Gdy miejsce połączenia zostanie zablokowane przez naproksen wirus nie ma możliwości namnażania się w komórkach gospodarza. Działanie naproksenu badano na komórki Madin-Darby canine kidney (MDCK) (https://en.wikipedia.org/wiki/Madin-Darby_canine_kidney_cells ). Naproksen chronił wspomniane komórki przed zakażeniem szczepami wirusa grypy świńskiej H1N1 oraz grypy azjatyckiej i H3N2. Był on znacznie skuteczniejszy niż inne inhibitory cyklooksygenazy w zmniejszaniu miana wirusa. W badaniu na zwierzętach podanie naproksenu zmniejszało miano wirusa w płucach myszy.

Piśmiennictwo:

1.Lejal N. i wsp.: Structure-Based Discovery of the Novel Antiviral Properties of Naproxen against the Nucleoprotein of Influenza A Virus

https://journals.asm.org/doi/10.1128/AAC.02335-12?fbclid=IwAR3Cun_rIUhA-fcAKrb1JX3zfxWF6eYYkeJ09FeFh5-O2xh02GDvgd0Eo90#F1

2. Sheng W. i wsp. Naproxen Exhibits Broad Anti-influenza Virus Activity in Mice by Impeding Viral Nucleoprotein Nuclear Export

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)30526-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124719305261%3Fshowall%3Dtrue

Informacja: autorka nie zgłasza konfliktu interesów, nie otrzymuje honorariów od przemysłu farmaceutycznego ani szczepionkowego

Dr n. med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut

GdL 1 /2022

O naproksenie na łamach GdL także pod linkami

1. Naproksen w leczeniu COVID-19. Opis przypadku

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1686-naproksen-w-leczeniu-covid-19-opis-przypadku

2. Naproxen in the treatment of COVID-19: a case report

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1688-naproxen-in-the-treatment-of-covid-19-a-case-report

3. Naproksen w leczeniu COVID-19: badania kliniczne

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1689-naproksen-w-leczeniu-covid-19-badania-kliniczne