ECIC 2017 – 3rd European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer

Co nowego na sali porodowej?

Marta Florea

Pod koniec maja 2017 r. uczestniczyłam w trzecim europejskim kongresie poświęconym opiece okołoporodowej oraz bezpieczeństwu matki i dziecka w czasie porodu. Kongres odbywał się w Sztokholmie, w słynnym Instytucie Karolinska, gdzie ma siedzibę komitet przyznający Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Poruszano różnorodne tematy związane z szeroko pojętą opieką śródporodową.

20170527 133104 660

O chuście rebozo i jej zastosowaniu pisałam w numerze kwietniowym (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/484-rebozo). W Sztokholmie przedstawiono wyniki badania naukowego oceniającego jej zastosowanie w celu zmiany położenia płodu.

Można było zapoznać się z nowymi narzędziami, dzięki którym poród jest bezpieczniejszy. To m.in. instrument Odona stosowany przy powikłaniach w drugim okresie porodu czy taśmy traxi ułatwiające wykonanie cięcia cesarskiego i poprawiające gojenie się rany pooperacyjnej u patologicznie otyłych pacjentek.

Poród od wieków przebiega podobnie, ale dzięki postępowi technicznemu opieka okołoporodowa staje się… bardziej interesująca. Przedstawiono aplikację Intrapartum Care na smartfony, która służy do oceny przebiegu porodu drogami natury. Wykładowca z Danii omówił system monitorowania stanu płodu za pomocą kardiotokografii – stosowany w domu ciężarnej i zdalnie nadzorowany w szpitalu przez lekarza.

Elektroniczne gadżety ułatwiają pracę na sali porodowej, ale pojawiają się coraz to nowe problemy, jak lawinowo narastająca liczba patologicznie otyłych rodzących. Jeden z wykładów w całości poświęcono porodom ciężarnych z BMI powyżej 40 i problemom im towarzyszącym.

20170526 074806 660

Udowodniono również w kilku prezentacjach, że lepszą opiekę i tym samym bezpieczniejszy poród można osiągnąć nie tylko dzięki nowoczesnej technice, ale także przez odpowiednie zarządzanie personelem i organizację pracy na trakcie porodowym.

20170526 074339 400

Mimo ogromnego postępu jaki dokonał się w opiece nad ciężarnymi i noworodkami, czego przejawem jest spadająca liczba zgonów okołoporodowych dzieci i ich matek, nadal istotnym problemem, szczególnie w krajach rozwijających się, jest krwotok poporodowy. Jednym z leków stosowanych w leczeniu krwotoku jest kwas traneksamowy. Dr Ian Roberts z Wielkiej Brytanii w czasie interesującego wystąpienia przedstawił historię jego odkrywczyni, japońskiej lekarki Utako Okamoto. Dane jej było dożyć wyników badania przeprowadzonego na 20 000 kobiet, gdzie udowodniono wysoką skuteczność tego leku. Zmarła w 2016 roku przeżywszy 98 lat.

Kongres dotyczył opieki okołoporodowej w Europie, dlatego omawiano sukcesy i porażki na sali porodowej m.in. w Szwecji, Włoszech, Bułgarii, Finlandii, Rosji.

We wszystkich europejskich (i nie tylko) krajach problemem jest narastająca liczba cięć cesarskich i komplikacje w trakcie kolejnych ciąż i porodów u kobiet po kilku cięciach. Dlatego zastanawiano się, jak ograniczyć liczbę porodów operacyjnych.

Wielu wykładom towarzyszyły zażarte dyskusje, czy opieka okołoporodowa powinna dążyć ku medykalizacji i ścisłemu monitorowaniu rodzących za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych technik, czy wręcz przeciwnie: powinniśmy sprzyjać jak najbardziej naturalnym sposobom, takim jak porody w wodzie czy porody w pozycjach wertykalnych. Oba poglądy miały wielu zwolenników i przeciwników.

20170526 170454660No cóż, w medycynie zazwyczaj nic nie jest tak czarno-białe jak tulipany przed Instytutem Karolinska.

20170527 104633 400

Tekst i zdjęcia
Marta Florea
specjalista położnictwa i ginekologii

GdL 8_2017