Pełna lista chorób rzadkich w języku polskim

Pod adresem
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php

jest dostępna pełna lista dotychczas poznanych chorób rzadkich.

Są też informacje o częstości występowania tych schorzeń oraz rejestry narodowe, a także lista leków sierocych i sprawozdania z działalności Orphanet. (K.K.)