Zwężenie przełyku – wyniki leczenia

Na łamach Journal of Pediatric Surgery (2003 Dec;38(12):1712-5) opublikowanoe doniesienie Endoscopic balloon dilatation of esophageal strictures in infants and children: 17 years’ experience and a literature review autorstwa L.C. Lan, K.K. Wong, S.C. Lin, A. Sprigg, S. Clarke, P.R. Johnson, P.K. Tam.
Od 1986 do 2002 roku leczono 77 dzieci ze zwężeniem przełyku (od 2 miesięcy do 20 lat, średni wiek dziecka 1,8 lat).

Dwoje dzieci miało zwężenie w przebiegu achalazji, 75 miało zwężenie jako powikłanie chirurgicznego leczenia atrezji przełyku (2 jako powikłanie achalazji, 63 po leczeniu chirurgicznym, 7 jako powikłanie refluksowego zapalenia przełyku, 2 jako powikłanie fundoplikacji – jest to zabieg przyszycia dna żołądka wokół dolnej części przełyku wykonywany u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym lub przepukliną rozworu przełykowego przepony, 3 jako powikłanie uszkodzenia żrącą substancją).

Wykonano 260 zabiegów poszerzenia, co daje średnio 3,4 zabiegi na jednego pacjenta. Wystąpiły powikłania w postaci perforacji w 4 przypadkach (1,5%), w jednym konieczne było leczenie chirurgiczne z powodu przecieku w miejscu zespolenia. Wnioski: poszerzanie metodą endoskopową jest zabiegiem bezpiecznym.  (K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14666449

GdL 5_2016