Nawracająca bronchogenna torbiel śródpiersia

Torbiel bronchogenna jest wrodzoną torbielą, która często występuje w śródpiersiu. Jej nawrót po chirurgicznej resekcji jest bardzo rzadki i wywodzi się głównie z pozostałości części ściany torbieli pierwotnej – został po raz pierwszy opisany przez Craiga Millera i wsp. w 1978 roku. Torbiel w opisanym przez niego przypadku powodowała nawracającą obturację oskrzeli oraz ucisk na żyłę główną górną i tętnicę płucną.

Od 1978 roku opisano jedynie dziesięć przypadków nawrotów torbieli bronchogennej: siedem w literaturze angielskiej, dwa w japońskiej i jeden we francuskiej. Czas nawrotu torbieli w dotychczas opisanych przypadkach wynosił od 3 do 25 lat. Boudaya M.S. i wsp. opisali kolejne dwa przypadki, które nawróciły po 14 i 33 latach. (K.K.)

 Torbiele śródpiersia (wg Esme H. i wsp.)

Dane

Torbiel bronchogenna
(n=12)

Torbiel osierdziowa
(n=9)

Torbiel grasicza
(n=7)

Torbiel jelitowa
(n=2)

Torbiel potworniakowa
(n=2)

Mężczyźni / kobiety

7 / 5

4 / 5

5 / 2

2 / 0

1 / 1

Wiek

45 ± 15

40 ± 13

34 ± 24

17 ± 24

12 ± 14

Objawy

bóle w klp (8)
duszność (2)

bóle w klp (3)
duszność (2)

bóle w klp (3)
duszność (2)
kaszel (2)

duszność (1)
wymioty (1)

duszność (2)
kaszel (2)

Lokalizacja w śródpiersiu

przednie (2)
środkowe (10)

środkowe (9)

przednie (6)
środkowe (1)

tylne (2)

przednie (2)

Wielkość w cm

5,6 ± 1,7

7,3 ± 1,5

5,2 ± 1,4

4,5 ± 0,7

5,0 ± 1,4

Piśmiennictwo

1. Boudaya M.S. i wsp. The Recurrent Mediastinal Bronchogenic Cyst: A Benign Tumour with an Invasive Character: Case Report. Current Respiratory Medicine Reviews, 2016, Vol. 12, No. 2. https://www.researchgate.net/publication/299458682_The_Recurrent_Mediastinal_Bronchogenic_Cyst_a_Benign_Tumour_with_an_Invasive_Character  

2. Esme H. i wsp.: Primary Mediastinal Cysts. Clinical Evaluation and Surgical Results of 32 Cases. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3147201/   

GdL 4_2021