"Historia się zmienia przez pokolenia", rozdział 14. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2548-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-13-pani-halina-tanczy

Rozdział 14. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Po zakończeniu pracy w "Dziekance" Halinka zatrudniła się w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich (PZWL), który w latach 50 tych mieścił się przy ul. Chocimskiej 22.

Chocimska PZWL

PZWL mieścił się początkowo przy ulicy Chocimskiej

Praca Halinki w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich miała wiele ciekawych aspektów, wiązała się z kontaktami z ciekawymi ludźmi – autorami książek, znanymi profesorami oraz stwarzała
możliwości edukacyjne. Na zakończenie pracy nad książką wydawca dostarczał 1 egzemplarz okazowy i redaktorzy losowali miedzy sobą, kto będzie szczęśliwym posiadaczem dzieła. Halinka miała szczęście i często wygrywała losowanie. Pewnego razu powiedziano: gdy bierzesz los jako pierwsza, to będąc szczęściarą odbierasz innym szanse na wygraną, w tym losowaniu weźmiesz los jako ostatnia. Wszyscy otworzy swoje losy – były puste… I tym razem Halinka wygrała
książkę.
Była to najciekawsze książki o medycynie, jaką zdarzyło mi się przeczytać w młodych latach i prawdopodobnie miały wpływ na wybór moich studiów lekarskich.

Historia medycyny

Jedna z książek redagowanych przez Halinkę

PZWL był miejscem, gdzie poznała Halinka wielu wybitnych lekarzy. Jednym z nich był prof.Wincenty Jerzy Babecki ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Babecki ).

W 1929 w Londynie  wziął udział w pracach ze strony rządu polskiego nad przygotowaniem zapisów Konwencji Genewskiej i jest jej w imieniu prezydenta RP, sygnatariuszem ze strony polskiej wraz z płk. Józefem Prackim 27 lipca 1929r. ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Babecki ).

Konwencja Genewska zawiera zapisy o ochroni ludności cywilnej w czasie wojny (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencje-o-ochronie-ofiar-wojny-genewa-1949-08-12-16783214).

Inna wybitna postać to prof. Artur Dziak, ortopeda, pracujący przez wiele lat w PZWL jeszcze od swoich czasów studenckich. Uczestnik misji humanitarnej podczas wojny w Wietnamie. Energiczny, dowcipny, pogodny; pewnego razu usłyszał od swojego szefa prof. A. Grucy, cyt. nie lataj za wysoko, bo cię nie zauważą

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/890-nie-lataj-za-wysoko-bo-cie-nie-zauwaza

Felczer przewodnik 2

Znakomity "Przewodnik medyczny dla felczerów"

Higiena dedykacja

Dedykacja od prof. Marcina Kacprzaka i współautorów, więcej o tej książce https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/529-wspominajac-prof-marcina-kacprzaka

Następny rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2550-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-15-centrala-spoldzielni-ogrodniczych

Krystyna Knypl

GdL 8/2023