"Historia się zmienia przez pokolenia", rozdział 9. Wyprawa do ZOO

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2543-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-8-halinka-studiujej-na-uniwersytecie-warszawskim

Krystyna Knypl

Rozdział 9. Wyprawa do ZOO

Krysia na wielbładzie

Józio, Halinka i Krysia na wycieczce do ZOO

Następny rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2545-historia-sie-zmienia-przez-pokolenia-rozdzial-10-pamietna-trzynastka

Krystyna Knypl

GdL 8/2023